Tagastamine & pretensioonid

Ostjal on õigus ja võimalus tagastada mitte sobiv kaup 14 tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest.

• Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja orginaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi pangakontole 3 tööpäeva jooksul pärast kauba tagastamist müüjale. Olenevalt tagastamise põhjusest kannab tagastamise  transpordikulud kas müüja (defektse kauba puhul) või ostja (kauba mittesobivuse korral).

• Kauba tagastamiseks saatke palun allolev taganemise avaldus:

[]
1 Step 1
Previous
Next

 

Tellimuse tühistamine:
Ostjal on õigus tellimus tühistada saates vastava info e-kirja teel info@ananke.ee või teatades tellimuse tühistamise soovist tel 666 1656! Palume märkida ka tellimuse tühistamise põhjus. Ettemakse tagastatakse 3 tööpäeva jooksul kliendi kontole!

Kliendi kaebuste lahendamine:
Kõigi murede ja probleemidega palume pöörduda tel 666 1656 või e-kirja teel info@ananke.ee. Kui tegemist on toote defekti vmt probleemiga, siis palume edastada meile ka toote pildid. Tagasisidet probleemi lahenduse kohta anname nii kiiresti kui võimalik (hiljemalt 3 tööpäeva jooksul): toote vahetus, toote tagastus, toote parandus, asendustoode vmt.

Vastavalt võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk,; paragrahv 218(2)), on tarbijal õigus pretensiooni esitada kaks aastat, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib tarbija nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis tarbijal asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on tarbijal võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222 (1)).