Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad ANANKE veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ANANKE OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ANANKE veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood ANANKE jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ananke.ee

2. Hinnainfo

1) Kõik ANANKE veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2) Kõikide toodete hinnad on eurode ning toodete eest tasumine toimub eurodes. Toote hinnale lisandub transporditasu 10 eurot.
3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).
4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja ANANKE vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
5) Veebipood ANANKE jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ananke.ee

3. Tellimuse vormistamine ja makseviiside kirjeldus

1)  Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile VORMISTA OST.
3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ning makseviis ja vajutage lingile „ESITA TELLIMUSˮ.

Seejärel kuvatakse ekraanile makseviiside valikud:

  • tellimuse kinnitus-arve pdf-is, mis saadetakse Sinu e-posti aadressile ja seda on võimalik tasuda endale sobival ajal ülekandega interneti-pangas.
  • võimalus tasuda koheselt pangalingi abil endale sobivas interneti-pangas. OÜ Ananke on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
  • võimalus tasuda järelmaksuga (palume täita järelmaksu-taotlus).

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel ( E−R 10.00−17.00).

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood ANANKE andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava, tellitava või tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood ANANKE-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 5 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest, kui Tarbija ei ole andnud märku teisiti.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine ja tarnetingimused

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib/tellib ANANKE veebipood tellimuse ning teavitab klienti orienteeruvast tarneajast.  Iga toote juures on märgitud orienteeruv tarneaeg, millega arvestada. Maksimaalselt on toodete tarneajad 1-12 nädalat.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed. Kauba toob teile kohale ANANKE auto, kauba tootjafirma auto või OMNIVA kuller.
4) Veebipood ANANKE ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kauba transpordiks on pakutud kliendile õiget aega, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul, välja arvatud toodete puhul (VÕS § 53 lg 4):
– asja üleandmiseks, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi (kliendi soovil valitud kangas või materjal)
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemisavaldus, mille vormi leiate siit.
4)Veebipood ja Klient lepivad omavahel ise kokku kauba tagastamise transpordivõimalused.
5) Veebipood ANANKE tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, eeldusega, et tagastatud kaup on Veebipoele tagastatud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6) Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
7) Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

8. Vääramatu jõud

1) Veebipood ANANKE ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Veebipoel ANANKE on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.  Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku ning tellinud uudiskirja.
5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

6) OÜ Ananke on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

10. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ANANKE ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.
4) Veebipood ANANKE ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
5) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@ananke.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
6) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ANANKE ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ANANKE ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Vaidluste lahendamine

1) Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@ananke.ee või helistada telefonil: 666 1656

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.